De winkeleigenaar en Doing Business As www.ebiton24.com, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.eu, www.ebiton24.de, www.ebiton24.fr, www.ebiton24.it, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.nl is bedrijf: Ebiton24 Sp. z o.o. met statutaire zetel gevestigd in Gorzów (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor: Chełmek, Polen), NIP PL5492452459, REGON 38135158, opgenomen in het Register van Ondernemers van het National Court Register (Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) bijgehouden door de rechtbank voor Krakau Śródmieście in Krakow Wydział XII Gospodarczy KRS onder KRS nummer 0000749408, met aandelenkapitaal van 5.000,00 PLN.

§1 Definities

1. Klant – natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is die recht heeft op rechtsbevedende capaciteit waarop speciale regelgeving wettelijke capaciteit verleent die een bestelling plaatst in het kader van de online winkel;.
2. Consument – natuurlijke persoon, die een gerechtelijke procedure moet ondernemen (die niet rechtstreeks verband houdt met de zakelijke of beroepsactiviteit van de consument) met een detailhandelaar;
3. Gebruiker – is een klant, die een register heeft gemaakt in de online winkel;
4. Algemene voorwaarden – dit document is een reeks regels en principes die de verkoop in de online winkel en het aanbieden van diensten elektronisch binnen de online winkel regelen.
5. Online Store/Store – gerund door de detailhandelaar is verkrijgbaar bij www.ebiton24.com, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.eu, www.ebiton24.de, www.ebiton24.fr, www.ebiton24.it, www.ebiton24.pl, www.ebiton24.nl;
6. Detailhandelaar – bedrijf Ebiton24 Sp. z o.o. gevestigd in statutaire zetel in Gorzów (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor: Chełmek, Polen), Pl NIP 5492452459, Pl REGON 381351158, opgenomen in het Register van Ondernemers van het National Court Register (Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) bijgehouden door de rechtbank voor Krakaów Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS onder KRS nummer 0000749408, met aandelenkapitaal van 5.000,00 PLN.
7. Verkoopovereenkomst – (van producten die beschikbaar zijn in de Winkel) verkoop op afstand tussen de detailhandelaar en de klant volgens de regels en beginselen die zijn vastgelegd in het document Algemene Voorwaarden;
8. werkdagen – dagen van de week van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen van 8.00 tot 16.00 uur;
9. Product – producten die op de website van de Winkel worden aangeboden;
10. Order – verklaring van de wil van de klant, die rechtstreeks gericht is op de sluiting van de verkoopovereenkomst, waarbij in het bijzonder het type, de hoeveelheid goederen, de wijze van betaling, de wijze van levering wordt bepaald.

§2 Algemene bepalingen.

1. De algemene voorwaarden zijn de regels van de online winkel; het plaatsen van bestellingen voor producten die beschikbaar zijn bij online winkel, het leveren van producten besteld aan klanten, het maken van betalingen door klanten voor de producten die worden gekocht, rechten van de klant op intrekking en het beleid van klacht met betrekking tot producten die worden gekocht.
2. e-mailadres van de detailhandelaar: support@ebiton24.com
3. Postadres van de detailhandelaar: Ebiton24 Sp. z o.o.based in Gorzów (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor Chełmek);
4. De service van de Online Store is alleen beschikbaar voor klanten op werkdagen.
5. De detailhandelaar behoudt zich het recht voor onderhoudswerkzaamheden aan het ICT-systeem uit te voeren die problemen kunnen veroorzaken of klanten ervan kunnen weerhouden de diensten te gebruiken. De verwachte tijd en datum van onderhoudswerkzaamheden worden bekendgemaakt op de website van de Store.
6. Technische vereisten voor de goede werking van het ICT-systeem dat door de Store wordt gebruikt, zijn: internetverbinding, webbrowser, actief e-mailaccount.

§3 Registratie en logboekregistratie.

1. De klant kan een gratis registratie maken in de winkel, bestaande uit het aanmaken van een individueel account voor de klant. Hiervoor dient de klant het registratieformulier op de website van de Store in te vullen op het tabblad 'Uw account – Registreer' en elektronisch naar de detailhandelaar te sturen.
2. Na het verzenden van het ingevulde registratieformulier ontvangt de Klant onmiddellijk, per e-mail naar het e-mailadres in het registratieformulier, een bevestiging van inschrijving door de Detailhandelaar.
3. Op het moment van de registratie wordt een individueel klantaccount aangemaakt, dat de status van de Gebruiker verkrijgt.
4.De individuele rekening bevat klantgegevens die door hen in het registratieformulier en de geschiedenis van aankopen in de online winkel worden verstrekt, gegevens over de toegekende betalingen en kortingen.
5. Klantregistratie in de winkel is optioneel. De Klant kan een bestelling plaatsen zonder zich te registreren, na het lezen van deze verordeningen en de aanvaarding ervan en na toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van de gegevens van de klant door de detailhandelaar om de bestelling uit te voeren.
6. Om een bestelling zonder registratie te plaatsen, moet de Klant het formulier invullen dat beschikbaar is op het tabblad 'Winkelen zonder een account te openen', dat wordt weergegeven na het plaatsen van de geselecteerde producten in het "Mandje" en de overgang naar het plaatsen van bestellingen.
7. De voorwaarde om te registreren en aankopen te doen in de Store is om echte persoonsgegevens vermeld in het juiste registratieformulier, de Klant accepteert de bepalingen van de regelgeving en toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, die de Klant bevestigt door het aanvinken van de juiste doos voor de afronding van de bestelling. Het ontbreken van acceptatie van de bovengenoemde voorwaarden tijdens de bestelplaatsingsprocedure maakt het onmogelijk om de optie te gebruiken om producten in de online winkel te kopen.
8. Het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om de bestelling te plaatsen en uit te voeren. Het verstrekken van persoonsgegevens die niet als verplicht zijn gemarkeerd, is vrijwillig en is niet nodig om een bestelling te plaatsen.
9. Na registratie kan de gebruiker zich op elk moment aanmelden bij de Store met behulp van de gegevens die tijdens de registratie zijn verstrekt.
10. De gebruiker die zijn eigen account in de Store heeft, kan na het inloggen vrij zijn gegevens wijzigen die tijdens de registratie zijn verstrekt, evenals de geschiedenis van bestellingen en betalingen bekijken.
11. Het is de klant niet toegestaan om de accounts van andere klanten te gebruiken en het voor andere mensen mogelijk te maken om het account te gebruiken.
12. Om een individueel account te gebruiken, is alleen de Klant wiens gegevens tijdens de registratieprocedure zijn vermeld, toegestaan.
13. De Klant verklaart dat de gegevens die in het registratieformulier en bij het plaatsen van de bestelling zonder registratie zijn waar en niet in strijd zijn met de rechten van derden.

§4 Bestellingen plaatsen.

1. Om via de Store een verkoopovereenkomst te sluiten, moet u een bestelling plaatsen in overeenstemming met de instructies op de website van de Store.
2. De klant kan 24 uur per dag, 7 dagen per week een bestelling plaatsen via de website van de Store.
3. De klant bestelt producten die beschikbaar zijn in de Winkel door ze toe te voegen aan het 'mandje'.
4. Na het voltooien van alle vereiste velden door de Klant, wordt een samenvatting van de ingediende bestelling weergegeven met de beschrijving van geselecteerde producten en hun prijs en kosten in verband met de levering.
5. De klant heeft de mogelijkheid om een van de betaalmethoden te kiezen die beschikbaar zijn op de website van de Store.
6. Indien de Klant een van de bepalingen van de verordeningen schendt, en met name bij het ontbreken van de nodige gegevens voor de behandeling van de bestelling, zal de bestelling niet worden uitgevoerd.
7. In elke fase van het indienen van de bestelling, totdat de betaling is gedaan, is het mogelijk om de bestelling te annuleren door het stoppen van de volgende stappen en het verlaten van de subpagina waardoor de bestelling wordt gemaakt. Een order die de klant pas na afloop indient, wordt niet uitgevoerd.
8. De sluiting van de koopovereenkomst vindt plaats op het moment van bevestiging van het plaatsen van de bestelling door de detailhandelaar. De bevestiging van de orderplaatsing geschiedt door onmiddellijk een passend e-mailbericht van de detailhandelaar te sturen naar het e-mailadres van de klant dat tijdens de bestelling is opgegeven.
9. Na het indienen van de bestelling ontvangt de Klant ook een automatische e-mail naar het e-mailadres dat tijdens de bestelling wordt verstrekt met de mededeling over de aanvaarding van de order voor uitvoering, over de levering van de order voor verpakking en vervolgens over het verzenden van het pakket met de bestelling.
10. De detailhandelaar kan contact opnemen met de Klant via het door de Klant verstrekte e-mailadres of telefonisch, naar het telefoonnummer dat door de Klant is opgegeven, om eventuele twijfels over de geplaatste bestelling of andere zaken in verband met de uitvoering van de bestelling te verduidelijken.
11. Informatie over de producten die op de websites van de Store worden aangeboden, vormt een uitnodiging voor klanten om aanbiedingen in te dienen om een verkoopovereenkomst te sluiten. De bestelling die door de klant wordt geplaatst, wordt behandeld als een aanbieding voor aankoopproducten die in de Store worden aangeboden.
12. Indien de consument die consument is een verklaring heeft afgelegd over het ontslag van het sluiten van de verkoopovereenkomst voordat de detailhandelaar zijn aanbod heeft aanvaard, is het aanbod niet langer bindend voor de consument.
13. In uitzonderlijke situaties, zoals het ontbreken van een bepaald product in het magazijn of het onvermogen om de bestelling om een andere reden te verwerken, wordt de Klant per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht van problemen met de implementatie van de bestelling en mogelijke oplossingen.

§5 Prijzen van producten.

1. De prijzen van producten die op de website van de Winkel worden geplaatst zijn inclusief btw en worden gegeven in poolse zloty of euro valuta.
2. De prijzen van goederen zijn exclusief leveringskosten. Leveringskosten worden vermeld op de website op het tabblad Verzenden en betalen. Bovendien worden de leveringskosten aangegeven voordat de bestelling wordt ingediend.
3. De bindende en uiteindelijke prijs van de Producten is de prijs die wordt weergegeven op het moment van een samenvatting van de door de klant geplaatste bestelling.
4. Informatie over de prijs van het product, de functies en de essentiële eigenschappen van het product zijn beschikbaar op de website van de Online Store en worden naast het gepresenteerde product geplaatst.
5. Elke aankoop van de klant wordt bevestigd door een ontvangstbewijs of factuur BTW in overeenstemming met het verzoek van de klant. De klant stemt ermee in om een BTW-factuur via e-mail naar het opgegeven e-mailadres te sturen.
6. De detailhandelaar behoudt zich het recht voor om de prijzen van de producten in de Online Store te wijzigen, nieuwe producten te koop te introduceren, promotiecampagnes op de online winkelpagina's uit te voeren en te annuleren of om wijzigingen aan te brengen in deze producten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

§6 Kortingscodes en speciale aanbiedingen.

1. Kortingscodes worden alleen uitgegeven als onderdeel van reclamecampagnes, hebben een bepaalde geldigheidsperiode en kunnen niet worden gekocht.
2. Kortingscodes kunnen alleen op een bepaald tijdstip en binnen één bestelling worden gebruikt. Sommige producten kunnen worden uitgesloten van de mogelijkheid om speciale aanbiedingen te gebruiken. Kortingscodes kunnen afhankelijk zijn van de minimale aankoopwaarde.
3. De productprijs mag niet kleiner zijn dan de kortingscode. In het geval van een verschil tussen de waarde van de kortingscode en de waarde van het gekochte product, kan het verschil worden gecompenseerd door de extra betaling van de Klant.
4. De kortingscode kan niet contant worden uitbetaald en is eenmalig. Na het gebruik ervan is het niet mogelijk om het terug te sturen.
5. De kortingscode kan alleen worden gebruikt voor het einde van het bestelproces. Verder gebruik van de kortingscode is niet mogelijk. Bij gebrek aan andere informatie die beschikbaar is op de online store website, is het niet mogelijk om verschillende kortingscodes te combineren.
6. In het geval van het gebruik van de kortingscode tijdens de aankoop en vervolgens intrekking uit de verkoopovereenkomst, wordt de gebruikte kortingscode niet terugbetaald en wordt de geldigheid ervan niet teruggewonnen.
7. Gedetailleerde voorwaarden voor beschikbare kortingen en speciale aanbiedingen zijn opgenomen in afzonderlijke bepalingen voor individuele promotionele acties die beschikbaar zijn op de online website van de Winkel.

§7 Verzending en betaling.

1. Voor de bestelling die in de Store wordt geplaatst, kan de klant als volgt betalen:
a) overschrijving;
b) creditcard
c) online transfer "Przelewy24"
d) online transfer "PayPal"
e) betaling bij levering (betaling op het moment van levering van de bestelde producten).
2. De levering van de producten is alleen mogelijk op het grondgebied van de Europese Unie en vindt plaats op het door de klant aangegeven adres tijdens het plaatsen van de bestelling.
3. De bestelde goederen worden via een bezorgbedrijf bij de Klant afgeleverd op het door de klant aangegeven adres.
4. De klant is verplicht het geleverde pakket te controleren in aanwezigheid van de koerier. In het geval van verlies of schade van de zending heeft de klant het recht om de medewerker van de leverancier te verzoeken het juiste protocol op te stellen.
5. Leveringskosten en gedetailleerde betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar op het tabblad "Verzending & betaling".
6. De verzendkosten worden ook vermeld op het moment van het plaatsen van de bestelling.
7. De betaalkaartoperator is PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, opgenomen in het register van ondernemers van het Nationale Hof Register (Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego) gehouden door de rechtbank Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego onder het nummer van KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§8 Voorwaarden voor intrekking van het contract.

1. De klant die een consument is, kan zich zonder opgave van een reden terugtrekken uit de productverkoopovereenkomst die bij de online winkel is gekocht door binnen 14 dagen een passende verklaring in te dienen.
2. De termijn om zich terug te trekken uit het contract verstrijkt na 14 dagen te gaan vanaf de datum waarop de Klant in het bezit kwam van het bestelde product of waarin een andere derde partij dan de vervoerder en aangegeven door de Klant in het bezit kwam van het bestelde product.
3. Om gebruik te kunnen maken van het recht om zich uit de overeenkomst terug te trekken, volstaat het om de detailhandelaar op de hoogte te stellen van zijn besluit om zich uit de verkoopovereenkomst terug te trekken door hem schriftelijk (per post naar het adres van de detailhandelaar) of per e-mail naar het e-mailadres van de Store te sturen over de intrekking van de overeenkomst.
4. De consument kan de verklaring zelf formuleren of gebruik maken van de modelverklaring van intrekking uit het contract (retourformulier), gehecht aan de verzending van de bestelling van de klant en beschikbaar aan het einde van deze paragraaf, die de retourservice zal versnellen.
5. Om de termijn voor de intrekking van de overeenkomst te behouden, volstaat het voor de consument om informatie te verstrekken over de uitoefening van het recht van de consument om zich vóór het verstrijken van de termijn uit de overeenkomst terug te trekken uit de overeenkomst.
6. De teruggave van aangekochte producten moet onmiddellijk plaatsvinden, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van indiening door de consument van een verklaring van intrekking uit de verkoopovereenkomst. Het gekochte product moet worden geretourneerd naar het adres van de detailhandelaar.

7. De intrekking van de verkoopovereenkomst kan ook zodanig plaatsvinden dat de consument het gekochte product samen met het ingevulde intrekkingsformulier (retourformulier) dat hij met het gekochte product heeft ontvangen, binnen 30 dagen na ontvangst naar het adres van de detailhandelaar zal sturen. Om de termijn te behouden, volstaat het om haar binnen de bovengenoemde tijd een geregistreerde zending te geven.
8. Het geretourneerde product moet worden geretourneerd in de toestand waarin het is afgegeven en mag geen gebruikssporen vertonen die erop wijzen dat het gebruik ervan buiten het noodzakelijke toepassingsgebied valt om de aard van het product, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. In het geval van het gebruik van het product op een manier die dit toepassingsgebied overschrijdt, is de consument verantwoordelijk voor het verlagen van de waarde van het artikel.
9. In geval van intrekking van de verkoopovereenkomst wordt deze als nietig beschouwd.
10. De detailhandelaar moet de door hem verrichte betaling onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de consument zich uit de overeenkomst terugtrekt, onverwijld teruggeven.
11. De detailhandelaar betaalt de betaling terug volgens dezelfde betaalmethode als die door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument akkoord gaat met een andere wijze van terugkeer, maar deze methode zal voor de consument niet koste wat het kost bindend zijn. De detailhandelaar kan de teruggave van van de ontvangen betalingen van de consument inhouden tot ontvangst van de artikelen terug of levering door de consument van het bewijs van zijn terugkeer, afhankelijk van welke gebeurtenis het eerst plaatsvindt.
12. Voor sommige producten is het recht niet om zonder opgave van reden uit de overeenkomst te worden teruggetrokken (mogelijkheid tot terugkeer). Dit geldt onder andere voor de volgende producten: – producten die worden geleverd in een verzegelde verpakking die niet kan worden geretourneerd na het openen van de verpakking vanwege gezondheids- of hygiëneredenen, als de verpakking na levering is geopend – producten die, vanwege hun aard, onlosmakelijk verbonden zijn met andere dingen, – producten die snel achteruit gaan of een korte vervaldatum hebben.
13. De consument is aansprakelijk voor een waardevermindering van het gekochte product indien hij het heeft gebruikt op een wijze die verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. In dit geval zal de detailhandelaar het bedrag van de terugbetaling voor het door de klant gekochte product dienovereenkomstig terugbetalen.

Een modelopnameformulier uit de verkoopovereenkomst in de ebiton24 online winkel:

In het geval van een besluit tot intrekking van de verkoopovereenkomst in de ebiton24 online shop, kan de consument de volgende vorm van de verklaring van terugtrekking uit de overeenkomst gebruiken:

- Adres: Ebiton24 Sp. z o.o. (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor: Chełmek, Polen),
- Ik informeer hierbij over mijn intrekking uit de verkoopovereenkomst van de volgende goederen _______________
- Datum van sluiting van het contract ___________________________________________________________________________________
- Bestelnummer of factuurdocumentnummer (kassabon of factuur) _______________________________________________________________________________
- Naam en achternaam van de consument
- Adres van de consument
- Handtekening van de consument (alleen als het formulier op papier wordt verzonden)
- Datum
en stuur het naar ons op het volgende adres: Ebiton24 Sp. z o.o. (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor Chełmek, Polen), of via e-mailadres: support@ebiton24.com

§9 Klachten.

1. Het doel van de verkoop in de online winkel zijn nieuwe producten, zonder gebreken. In het geval van een productfout is het de detailhandelaar die aansprakelijk is voor gebreken.
2. De klant heeft het recht om een klacht in de online winkel te behandelen. Klachten worden door de detailhandelaar in behandeling genomen.
3. Het is mogelijk om een klacht in te dienen via e-mail: support@ebiton24.com of via postkantoor op het adres: Ebiton24 Sp. z o.o. (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor Chełmek, Polen),
4. Een correct ingediende klacht moet ten minste bevatten: de naam, het adres, het e-mailadres van de klant, het bestelnummer of het factuurdocumentnummer (ontvangstbewijs of factuur), beschrijving van de reden van de klacht, alle omstandigheden die de klacht rechtvaardigen, onderwerp van de klacht, met vermelding van het verzoek van de klant.
5. Indien de in de klacht verstrekte gegevens of informatie moeten worden aangevuld voordat de klacht wordt in overweging, vraagt de detailhandelaar de klant die een klacht indient om deze aan te vullen in de aangegeven scope.
6. De detailhandelaar herkent de klacht binnen 14 dagen na de datum van ontvangst in de juiste vorm. Het antwoord op de klacht wordt verzonden naar het e-mailadres van de Klant of naar het traditionele postadres.
7. De klant die de rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht de defecte goederen op kosten van de verkoper op het postadres van de verkoper te leveren: Ebiton24 Sp. z o.o. gevestigd in Gorzów (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor Chełmek, Polen).

§10 Persoonlijke gegevens van klanten.

1. Een onmisbaar onderdeel van de registratie- en bestelprocedure, evenals het gebruik van de hulpfunctie die beschikbaar is in de online winkel, is het verstrekken van zijn persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd en de toestemming van de Klant voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn gemarkeerd, is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om een bestelling te registreren en te plaatsen en de hulpfunctie beschikbaar te stellen in de online winkel, de implementatie en service ervan. Het verstrekken van persoonsgegevens die niet als verplicht zijn gemarkeerd, is vrijwillig.
2. Indien de klant heeft ingestemd met de elektronisch geleverde dienst, welk onderwerp gratis nieuwsbrieven ontvangt, wordt het verkregen e-mailadres (e-mailadres) toegevoegd aan de e-maillijst en wordt het gebruikt voor marketingdoeleinden om de klant commerciële informatie langs elektronische weg te sturen in de vorm van een nieuwsbrief.
3. De beheerder van persoonsgegevens die door klanten aan de detailhandelaar worden verstrekt in verband met de registratie, het plaatsen van een bestelling in de Store, het gebruik van de helpfunctie en het verzenden van marketinginformatie is de detailhandelaar.
4. De detailhandelaar verwerkt de persoonsgegevens van klanten met het oog op registratie, uitvoering van orders en andere in de verordeningen gespecificeerde doeleinden.
5. De verzamelde persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld van derden, met uitzondering van de overdracht van gegevens aan de entiteit die deelneemt aan de uitvoering van de bestelling om de bestelde goederen aan de Klant te leveren. In het geval dat de betaling voor het bestelde product vooraf wordt gedaan, worden de gegevens ook overgedragen aan de entiteit via welke de transactie wordt afgehandeld. Persoonsgegevens kunnen worden toevertrouwd aan de verwerking van een internetprovider die de serverruimtebronnen levert aan de beheerder van persoonsgegevens (hostingprovider). De reikwijdte van de overgedragen gegevens is beperkt tot het noodzakelijke minimum.
6. De klant heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn gegevens en deze te corrigeren of om verwijdering te verzoeken, en in gevallen die bij wet zijn verstrekt, om de verwerking van persoonsgegevens te staken. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen met de detailhandelaar via e-mail: support@ebiton24.com of via het postkantoor op het adres: Ebiton24 Sp. z o.o. gevestigd in Gorzów (adres: ul. Nowowiejska 36A, 32-660 Gorzów, postkantoor Chełmek, Polen),
7. De Klant heeft het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of en in welke mate zijn persoonsgegevens worden verwerkt, evenals informatie over het doel en de reikwijdte van de verwerking van hun persoonsgegevens. Daartoe dient de klant contact op te nemen met de detailhandelaar op de in punt 6 genoemde wijze.
8. De detailhandelaar kan als beheerder van persoonsgegevens een andere entiteit, door middel van een schriftelijke overeenkomst, de verwerking van persoonsgegevens toevertrouwen.
9. Persoonsgegevens worden opgeslagen en beschermd tegen ongeoorloofde toegang of gebruik door onbevoegden, evenals andere gevallen van openbaarmaking of verlies en tegen vernietiging of ongeoorloofde wijziging door het gebruik van passende technische en organisatorische instrumenten.
10. De verkoper gebruikt cookiebestanden.
11. Informatie over de bescherming van persoonsgegevens en cookies is ook te vinden op het tabblad Privacybeleid dat beschikbaar is op de website van de Store.

§11 Slotbepalingen.

1. Deze verordeningen zijn te allen tijde beschikbaar op de website van de Store.
2. In aangelegenheden die niet onder de inhoud van de bepalingen van deze verordeningen vallen, zijn de desbetreffende bepalingen van het burgerlijk recht van toepassing, met inbegrip van bepalingen betreffende de rechten en verplichtingen van de consument.
3. Voor geschillen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst tussen de detailhandelaar en de klant die geen consument is, is het Gerecht bevoegd voor de vestiging van de detailhandelaar bevoegd.
4. Voor geschillen die voortvloeien uit de verkoopovereenkomst tussen de detailhandelaar en de klant die consument is, zullen zij aan de bevoegde rechter worden onderworpen overeenkomstig de relevante bepalingen betreffende de algemene bevoegdheid van de gemeenschappelijke rechtbanken.
5. De klant die consument is, kan ook buitengerechtelijke middelen gebruiken om klachten en verhaal te behandelen. Gedetailleerde informatie over buitengerechtelijke klachten- en beroepsprocedures, evenals regels inzake toegang tot deze procedures, is beschikbaar op: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie, www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne, www.konsument.gov.pl/eck-w-europie lub www.ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en. Daarnaast kan de consument een klacht indienen via het EU ODR online platform, beschikbaar op het adres: www.ec.europa.eu/consumers/odr.
6. De mogelijkheid om buitengerechtelijke methoden te gebruiken om klachten en verhaal te behandelen is mogelijk nadat de klachtenprocedure is afgerond en vrijwillig is, d.w.z. beide partijen moeten ermee instemmen verder te gaan. De detailhandelaar stemt ermee in deel te nemen aan de procedure met betrekking tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting met consumenten.
7. Alle rechten (inclusief auteursrechten) op de website, de Store, beschikbare ontwerpen, documenten (inclusief formulieren), foto's en logo's behoren alleen toe aan de detailhandelaar of entiteiten die met hem samenwerken.
8. De detailhandelaar behoudt zich het recht voor deze verordeningen te wijzigen. Alle bestellingen die door de detailhandelaar voor uitvoering vóór de ingangsdatum van de nieuwe verordeningen zijn aanvaard, worden uitgevoerd op basis van de huidige verordeningen (die van kracht waren op het moment dat de verkoopovereenkomst werd gesloten). De gewijzigde verordeningen treden in werking binnen 14 dagen na de datum van publicatie op de website van de Online Store.
9. Deze verordeningen zijn gepubliceerd op 5 oktober 2018 .Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password